Chinese | English  
Home
About PSC
PSC Executive
IPC Calendar
 
Executive  
 

President :
WANG Weiming wmwang@nigpas.ac.cn

Vice Presidents :
WAN Chuanbiao wanchb@sina.com; wanchb@sohu.com
YIN Chongyu chongyuyin@163.net
ZHEN Zhuo eeszzhuo@mail.sysu.edu.cn

Secretary
LI Jianguo jgli@nigpas.ac.cn

Vice Secretary
LUO Yunli lyl@ibcas.ac.cn

Councilors
BI Ligang steven1964@yahoo.cn
GAO Linzhi gaolzh@cags.net.cn
HE Zhenjian slythzj@163.com
LI Jianguo jgli@nigpas.ac.cn
LIU Hongyan lhy@urban.pku.edu.cn
LUO Yunli lyl@ibcas.ac.cn
LU Houyuan houyuanlu@mail.igcas.ac.cn; houyuanlu@yahoo.com
MA Yuzhen mayzh@bnu.edu.cn
SHU Zhong shuzhong@hotmail.com
SONG Changqing songcq@nsfc.gov.cn
TAO Minghua yjy_tmh@petrochina.com.cn
WAN Chuanbiao wanchb@sina.com; wanchb@sohu.com
WANG Weiming wmwang@nigpas.ac.cn
WENG Chengyu weng_cy@126.com
XIAO Jiayi xiaojiayi@njnu.edu.cn
XU Qinghai xuqinghai@mail.hebtu.edu.cn
XU Zhaoliang zlxu@ns.ibcas.ac.cn
YAN Cunfeng ycf3708@sina.com
YANG Zhenjing yzhenjing@yahoo.com.cn
YIN Chongyu chongyuyin@163.net
YU Ge geyu@niglas.ac.cn
ZHAO Yan yanzhao@lzu.edu.cn
ZHENG Zhuo eeszzhuo@mail.sysu.edu.cn
ZHOU Zhongze zhzz@ahu.edu.cn
ZHU Huaicheng hczhu@nigpas.ac.cn

 
 
Copyright © 2011 Palynological Society of China (PSC) Add:南京市北京东路39号 Zip:210008
Tel:025-83282279 Fax:025-83357026 E-mail: jgl@nigpas.ac.cn
苏ICP备09052420号 Design by nj-gm.com